The Mask

inside, i feel empty
but always at the brink of tears

inside, there’s a poison
acting slowly; devouring my soul

inside, i feel lonely
silently pleading for a way out

but, the mask?
it hides it all away from plain sight

Advertisements

Bakit Sa Tuwing

bakit sa tuwing ako’y masaya,
maya’t maya’y biglang maglalaho
ang liwanag sa’king mga mata
at ang kasiyaha’y tuluyang mawawala?

bakit sa tuwing katawa’y manghihina;
pagtapos kong gumaling
ay ‘di pa rin maalis ang lumbay
na tuluyang sumasakop sa puso’t isipan?

bakit sa tuwing nagkakaro’n ng problema,
ako’y tila hindi na makatakas
mula sa mahigpit na hawak
ng matinding kalungkutan?

bakit sa tuwing lakas ay nanunumbalik,
may darating na pangyayaring
lubos na wawasak sa bagong tatag
na kumpiyansa sa sarili?

bakit?